Logotyp

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (Stiftelsen IVL)

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning har som uppgift att stödja mellan staten och näringslivet samfinansierad forskning inom miljö och är ägare av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Stiftelsen ansvarar för den forskning som bedrivs på IVL Svenska Miljöinstitutet med samfinansiering mellan staten och näringslivet. Stiftelsen ska även genom ägande garantera IVL Svenska Miljöinstitutet en oberoende ställning. Stiftelsen har en partssammansatt styrelse där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen hälften. Styrelsens ordförande förordnas av regeringen.


Information in English

Read more about the Foundation for IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) here.

IVL Swedish Environmental Research Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL