Logotyp

Om Stiftelsen IVL

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårds forskning har till ändamål att främja de långsiktiga förutsättningarna för miljöforskning med särskild inriktning på tillämpade frågeställningar och ett tvärvetenskapligt och systemorienterat angreppssätt med tyngdpunkt på svenska förhållanden.

Stiftelsen ansvarar för den samfinansierade forskningen som bedrivs på IVL Svenska Miljöinstitutet med ett årligt utfall på 80 miljoner kronor (år 2015). Forskningen samfinansieras via medel som ställs till förfogande av staten (via Formas och Naturvårdsverket) och näringslivet. De statliga medlen används även för matchning av forskningsprojekt med delfinansiering från EU. Stiftelsen ska även genom ägande garantera IVL Svenska Miljöinstitutet en oberoende ställning.

Senast ändrad: 2016-02-08


Information in English

Read more about the Foundation for IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) here.

IVL Swedish Environmental Research Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL