Logotyp

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets uppgifter ska vara att
  • bereda styrelsens sammanträden
  • i samarbete med IVLs ledning ta fram förslag till övergripande inriktning (temaområden) för den samfinansierade verksamheten för fastställande av styrelsen
  • i samarbete med IVLs ledning ta fram förslag till sammansättning av temakommittéer för respektive temaområde för fastställande av styrelsen
  • vid sina sammanträden löpande behandla och godkänna temakommittéernas verksamhetsplaner för respektive temaområde
  • om ej annat beslutats svara för granskning och godkännande av förslag till samfinansierade projekt som inte naturligt faller inom någon av de fastställda verksamhetsplanerna
  • svara för godkännande och granskning av de projekt som IVLs ledning föreslår ska finansieras av stiftelsens fond för långsiktig kunskapsuppbyggnad.
  • i samarbete med IVL och temakommittéer följa upp verksamhetsplanerna och utarbeta en årlig rapport till styrelsen avseende den samfinansierade forskningen
  • i samarbete med IVLs ledning ta fram underlag för styrelsens utvärdering av den samfinansierade miljöforskningen.
Senast ändrad: 2009-09-23


Information in English

Read more about the Foundation for IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) here.

IVL Swedish Environmental Research Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL