Logotyp

Samfinansierad forskning

Den samfinansierade forskningen är Stiftelsens viktigaste instrument. Genom forskningen skapas möjligheter att bl.a. analysera problem, skapa beslutsunderlag, utveckla koncept och metoder samt utveckla åtgärdsteknik. Ramarna för den samfinansierade forskningen har ökat under de senaste åren och utgör idag en betydande del av IVL:s totala forskning.

Ett samfinansierat forsknings-och utvecklingsprojekt måste utgå från ett miljöproblem eller ha miljörelaterad utvecklingspotential. Projektet struktureras och formuleras genom diskussion mellan de finansierande intressenterna från näringslivet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Den samfinansierade forskningen utförs i huvudsak av IVL Svenska Miljöinstitutet och resultaten från samfinansierade projekt är alltid offentligt tillgängliga. De medel som ställs till förfogande kan också användas för motfinansiering av anslag från EU: s forskningsbudget. Stiftelsen IVL är ansvarig för den samfinansierade forskningen.
Senast ändrad: 2011-06-09


Information in English

Read more about the Foundation for IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) here.

IVL Swedish Environmental Research Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL