Logotyp

Temaområden

Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforsknings styrelse tar i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutets ledning fram förslag till övergripande inriktning (temaområden) för den samfinansierade verksamheten.
 


Under första kvartalet 2016 implementeras nya temaområden för övergripande inriktning av den samfiansierade forskningen:

Naturresurser, klimat och miljö

Resurseffektiva kretslopp och konsumtion

Hållbar produktion och miljöteknik

Hållbar stadsutveckling och transporter


Senast ändrad: 2016-01-23


Information in English

Read more about the Foundation for IVL Swedish Environmental Research Institute (SIVL) here.

IVL Swedish Environmental Research Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL